Esoterische astrologie.

Esoterisch is een woord dat uit het Grieks komt, waarbij eso ‘binnenin’ en esoteriko ‘van binnenuit’ betekent.
Dit betekent dat esoterische astrologie zielsgericht is.
Deze vorm van Astrologie is geen vervanging van de westerse Astrologie, maar een toevoeging.
Esoterisch is alles wat nog niet geopenbaard is en deze vorm van Astrologie gaat dan ook verder dan de

ons bekende spirituele astrologie.
In de boeken van Alice Bailey worden nieuwe inzichten gegeven over ons leven en onze wereld.
Alice Bailey is geïnspireerd door het boeddhisme en heeft de inhoud van de boeken doorgekregen van de

Tibetaan Djwal Khul.
Deze boeken vormen het uitgangspunt van de esoterische astrologie.
De horoscoop esoterisch uitleggen is alleen voor groei en zelfkennis te gebruiken.
De Jung psychologie heeft ons termen gegeven die we nodig hadden om astrologie tastbaar te maken.
Esoterische astrologie hebben we nodig voor zielsgerichte psychologie.

Na de cursus esoterische astrologie is er een mogelijkheid om in een studiegroep deze materie dieper te
bestuderen m.b.v. de boeken van Alice Bailey.

PS: Om deze cursus te kunnen volgen is er voldoende voorkennis van de astrologie nodig.

Programma:

• Basis van de esoterische astrologie
• Aura en Chakra’s
• De 7 stralen
• Tijdperken
• Exoterische, Esoterische en hiërarchische heersers

Opgave en informatie of naar Beginpagina