Astrologie is een symbolentaal die tot diepere inzichten en begrip van de kosmische wetten binnen en buiten jezelf kan leiden.
Hierdoor krijg je meer zelfkennis. Een horoscoop kan je helpen om
(weer) te zien wie je eigenlijk bent. Je kunt bijvoorbeeld om
geaccepteerd of aardig gevonden te worden, proberen om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Hierdoor kun je ver afraken
van wie je eigenlijk bent. Dit kan o.a. depressie, eenzaamheid of boosheid tot gevolg hebben.
Door te zien wie je werkelijk bent wordt je sterker. Astrologie kan je helpen bewuster in het leven te staan.

Medische astrologie leert je om fysieke symptomen naar psychische niveaus te vertalen. Elke medische klacht heeft een psychische kant.
Medische astrologie helpt het ‘waarom’ te beantwoorden.

Spirituele astrologie kan je helpen om op een dieper niveau te begrijpen wat je levenslessen zijn. Wat kom je hier doen op aarde?
Wat is je bestemming? Als je dit weet kun je beter in contact komen met jezelf. Je gaat de ontwikkelingen die je op aarde hebt gemaakt
of nog zult maken beter begrijpen.

Esoterische astrologie is zielsgericht. Deze vorm van Astrologie is geen vervanging van de westerse Astrologie, maar een toevoeging.
Esoterische astrologie gaat verder dan spirituele astrologie. De boeken van Alice Bailey vormen het uitgangspunt van de esoterische
astrologie. Alice Bailey is geïnspireerd door het boeddhisme en heeft de inhoud van de boeken doorgekregen van de Tibetaan Djwal Khul.

Nieuw: Astrologiestudie d.m.v. ELO (elektronische leeromgeving). Kijk hier voor de nieuwe ELO omgeving.
Een nieuwe manier van leren d.m.v. zelfstudie (e-Learningomgeving) en begeleiding via mail of op afgesproken tijden via skype.
Begeleiding bij studie & interpretatie dagen/avonden behoort tot de extra mogelijkheden.
• Persoonlijke begeleiding.
• Flexibele startmomenten.
• Thuis studeren en je eigen tempo bepalen.
• Afgestemd op eigen behoeften.
• Werken met persoonlijke opdrachten vanuit de eigen horoscoop.

Privélessen:
Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die al langer met astrologie bezig zijn en willen werken aan specifieke
thema’s of vragen.
De kosten: € 50,-- per uur

Klik hier voor Beginpagina

Gonnie Boekestijn